Ansvarsfriskrivelse (disclaimer):

Fonder kan stiga i värde likaväl som gå ned i värde.

All fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust och görs på egen risk!

Primafondval med affilierade har inget ansvar för hur besökare på webbplatsen placerar sina pengar baserat på informationen som delges på webbplatsen eller över huvud taget. Ej heller ska Primafondval med affilierade på något sätt hållas ansvariga för eventuella felaktigheter på webbplatsen eller när den av olika anledningar ligger nere.

Eventuella synpunkter eller klagomål kan med fördel epostas till webmaster@primafondval.se.